Priporočamo
Paulo Coelho

Predrag Matvejevic (1932 - 2017)

Njegovo najbolj znano delo je Mediteranski brevir, v izvirniku izdan let 1987 in preveden v 23 jezikov. V nadaljnjih letih je delo veekrat dopolnjeval, od tod je delo znano tudi kot “knjiga v veenem nastajanju.” Pri naši založbi je tako izšla leta 2008 spremenjena in dopolnjena izdaja.

V slovenskem prevodu smo izdali tudi Drugaene Benetke (2002) in Kruh naš (2009). Kapitalna kulturološka dela, izpisana v Matvejevicevem specifienem slogu in stilu, pretanjenim pripovednim darom in ostroumnostjo, so trajna zapušeina.